Groene Kerk

Sinds begin 2019 is onze kerk een Groene Kerk. Dat betekent dat wij dit jaar ons eerste lustrum vieren. De Groene Kerk is een initiatief van Kerk in Actie en Tear om kerken, maar ook synagogen en moskeeën te stimuleren aan de slag te gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen geloofsgemeenschap.

In de Bijbel wordt het woord groen vaak gebruikt in relatie tot landbouwgewassen, waar mensen van eten en leven. Het ontbreken van groen betekent dan vaak het ontbreken van voedsel, maar ook van hoop en vrede. Ook staat in de Bijbel de omgang met Gods schepping centraal. Als een verantwoordelijkheid die God aan de mensen gegeven heeft.

Vanuit een gevoelde verantwoordelijkheid om als kerkelijke gemeente bezig te zijn met duurzaamheid en dit naar buiten uit te stralen, is er een taakgroep die bestaat uit Janny Oonk, Arend van Maanen en Irene Brinkman. Deze groep heeft slechts een voortrekkersrol want we zijn met zijn allen een groene kerk. Daarom worden uw initiatieven en ideeën over dit onderwerp bijzonder gewaardeerd.

Als je Groene kerk wilt worden, moet je bij aanmelding aantonen dat je al iets ondernomen hebt op het gebied van verduurzaming. Zo is er in enkele kerkruimtes en Ons Huis led verlichting aangebracht, hebben we groene stroom en wordt het afval gescheiden. Ook moet je ieder jaar een nieuw plan aandragen. U kunt dan denken aan bijeenkomsten om mensen bewuster te maken van hun energieverbruik, gerecycled papier en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruiken. Een groep kerkleden heeft al verschillende malen meegedaan aan de actie Schone Rivieren, World cleanup day en/of de landelijke opschoondag. Ook hebben we enkele malen een “warme truiendienst” georganiseerd, met de kachel een graadje lager en aandacht voor “groene onderwerpen” zoals het Zevenaarse repaircafé. Verder de workshop “God in de supermarkt” over verantwoord boodschappen doen en “heerlijk minimaliseren”. En natuurlijk de goed bezochte beurzen in Ons Huis met de verkoop van tweede hands spullen/kleding voor het goede doel en tegen de verspilling. Eind 2022 hebben we ons aangesloten bij Zevenaar Fair Trade Gemeente.

We houden u via Kerkvenster, de website en facebook regelmatig op de hoogte van onze nieuwe plannen.

Aan de zijkant van Ons Huis kunt u het bordje van de Groene Kerk zien hangen, zodat voor iedere bezoeker te zien is wat onze intenties zijn. Voor meer informatie www.groenekerken.nl of groenekerk@pgzevenaar.nl

Activiteiten Groene kerk voorjaar 2024

Activiteiten Groene kerk voorjaar 2024

    Wij hebben als Groene Kerk de afgelopen weken de handen weer flink uit de mouwen gestoken. Op zaterdag 23 maart hebben we met een groepje vrijwilligers zwerfafval geraapt in het centrum van Zevenaar en op 13 april hebben we meegedaan aan de actie Schone...