Predikant

Vacant

 

 

Ontmoetingskerk

Markstraat 24
6901 AL Zevenaar
Tel. 0316 523690

Kerkelijk werker

Rosemarie van der Hucht
 
Telefoon pastoraat , Peter Borren 0316-330398

 

Kerkenraad/moderamen

Voorzitter Joke Koenen
kerkenraad@pgzevenaar.nl

moderamen@pgzevenaar.nl

Scriba

Elizabeth van der Meulen
Telefoon: 06 – 51 38 16 55
Scriba@pgzevenaar.nl

Eredienst

Voorzitter Aad van der Giessen
eredienst@pgzevenaar.nl

Werkgroep Pastoraat

Voorzitter Peter Borren

Telefoon: 0316-330398

Pastoraalwerker@pgzevenaar.nl

Eetcafe de Ontmoeting

Yvonne van Maanen & Celesta Grienberger
Aanmelden via beheerderonshuis@pgzevenaar.nl

 

 

Werkgroep Financiën/Beheer

cvk@pgzevenaar.nl
Voorzitter Peter Stuurman

penningmeester

Hans Terwisscha
penningmeester@pgzevenaar.nl

Werkgroep Groene Kerk

groenekerk@pgzevenaar.nl

IBO

ibo@pgzevenaar.nl

Kerkvenster

Kerkblad@pgzevenaar.nl

Multimedia team

Voorzitter Edwin Werner
livestream@pgzevenaar.nl

Publiciteitsteam

publiciteit@pgzevenaar.nl