Afscheid nemen

Afscheid moeten nemen van het leven en dus ook van allen die je lief zijn, is erg moeilijk. Niet alleen allerlei diepe emoties maar ook heel persoonlijke vragen komen op je af. Het is belangrijk daarover – voor zover mogelijk – zo open mogelijk te praten met je allernaasten. Soms is het belangrijk te praten met iemand die iets verder af staat. Je kunt altijd een beroep doen op je predikant. Graag staat hij jou en je naasten bij.

Ook kunnen er bij jou en je allernaasten allerlei vragen met betrekking tot je uitvaart leven. Het is goed er met elkaar over te praten. Van belang is dat je allernaasten weten of je begraven wilt worden of gecremeerd. Wil je begraven worden, dan is de vraag waar en hoe. Dezelfde vragen zijn ook aan de orde bij cremeren.

 

Dankdienst

Wil je in de kerk, in de aula van een begraafplaats of in de aula van een crematorium een dankdienst voor je leven, dan is je predikant van harte bereid daaraan mee te werken.

Wil je zijn medewerking, dan is het belangrijk dat je met hem over de datum en het tijdstip overlegt voor je de rouwkaarten laat drukken.

De invulling van de dankdienst gebeurt vervolgens in overleg tussen allernaasten en de predikant.

Kosten

De Protestantse Gemeente brengt de kosten voor een dankdienst (rouwdienst) in rekening. Die kunnen betreffen het gebruik van het kerkgebouw en/of van Ons Huis (daarbij inbegrepen de kosten voor verwarming en verlichting en de vergoeding voor de koster en organist), de kosten van de predikant, de kosten van gemaakte liturgieën, enzovoort.

Ben je verzekerd voor begrafenis- of crematiekosten, dan betaalt de verzekering de kosten. 

Afkondiging

Tijdens de viering op de zondag na het overlijden, wordt aan de aanwezige gemeenteleden verteld wie er is overleden en wordt de overledene in stilte herdacht. Ter herinnering aan de overledene wordt een herinneringskruisje in de kerk opgehangen.

Gedenken

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de zondag voor de adventstijd begint, eind november) worden de nabestaanden uitgenodigd om in een gezamenlijke viering alle gemeenteleden die in het af-gelopen kerkelijk jaar zijn gestorven te gedenken.

Na de viering is er een ontmoeting in Ons Huis, waarbij ieder in de gelegenheid is met de aanwezige gemeenteleden en de predikant in contact te treden.