Pastoraat

Pastoraat gebeurt daar waar mensen aandacht hebben voor elkaar, in vele vormen.

Soms is het een toevallige ontmoeting, soms een gesprek op afspraak, of een georganiseerde ontmoeting in een groep. Maar altijd zijn het waardevolle momenten waarbij de één een luisterend oor heeft voor de ander, en waar mensen omzien naar elkaar.

De predikant is aangesteld voor pastoraat op bijzondere momenten, in tijden van verdriet en vreugde en hij wordt daarin ondersteund door ouderlingen, wijkcoördinatoren en contactpersonen.

Maar in feite is pastoraat van en voor iedereen.

Als u prijs stelt op contact, laat het ons weten en neem contact met ons op.