Doop

Dopen is een prachtig en ontroerend ritueel. Het gaat daarbij om dingen zoals verbinding, vertrouwen, geliefd zijn, aangeraakt worden, ergens doorheen gaan, overgave, ontvangen, gekend en gezien worden en toevertrouwen. Ouders die hun kind laten dopen beleven dat eigenlijk altijd als een uniek moment, met de mensen die hen lief zijn, met de gemeenschap en met God.

 

“De doop is een teken dat je bij God steeds opnieuw mag beginnen”

 

Wie gedoopt wil worden of zijn kind wil laten dopen, kan daarvoor contact opnemen met onze predikant. Deze zal met jullie overleggen over een geschikte datum.

Aan de doopdienst gaan doorgaans twee à drie voorbereidingsgesprekken vooraf. Vragen zoals waarom wil je worden gedoopt, of je kind laten dopen? Wat is de betekenis van de doop en wat hoop of verwacht je van de dienst komen aan de orde Uiteraard is er veel ruimte voor eigen inbreng.

 

Belijdenis

De kerk biedt mensen die als baby zijn gedoopt de gelegenheid om als ze ouder zijn hun doop te beamen vanuit hun eígen geloof. Dat wordt ‘belijdenis’ genoemd.