Huwelijk

Wie van plan is te gaan trouwen komt voor de vraag te staan: speelt ook het christelijk geloof een rol in onze relatie en willen we daar aan uiting geven door op onze trouwdag naar de kerk te gaan? Deze vraag moet je goed overwegen. Soms liggen geloof en kerk je na aan het hart, soms staan ze wat verder van je af. Soms is de één veel met vragen over het geloof bezig en de ander niet. De voorbereiding op je huwelijk kan een goed moment zijn om eens met elkaar in gesprek te komen. De predikant is graag bereid je daarbij te helpen.

 

Een huwelijkszegen in de kerk

Trouwen doe je in het gemeentehuis; daar zeg je ‘ja’ tegen elkaar. Daar wordt de juridische kant van het huwelijk geregeld, een overeenkomst tussen twee mensen die met elkaar verder willen. In de Protestantse kerk gaat het niet zozeer om de juridische kant van het huwelijk, maar over de liefde. De liefde van God voor ons mensen, de liefde van mensen voor God en de liefde van mensen voor elkaar, waarvan het huwelijk een bijzondere uitdrukking is. Dat mag in een huwelijksdienst naar voren komen in woorden, gebeden, gedichten, gebaren, muziek enzovoort.

 

Het aanvragen van een huwelijksviering

Voor het aanvragen van een huwelijksviering of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de predikant. Met hem/haar kun je ook overleggen over de datum en het kerkgebouw.

 

Voorbereidingsgesprekken

Aan de huwelijksdienst gaan doorgaans een aantal voorbereidingsbijeenkomsten vooraf. Na de kennismaking (als die nog niet eerder heeft plaats gevonden) komt op de voorbereidingsavonden in de eerste plaats de motivatie aan de orde. Waarom willen jullie in de kerk trouwen? Wat hopen of verwachten jullie van de dienst?
Uiteraard is er veel ruimte voor eigen inbreng, met name in de keuze van de liederen en de verdere invulling van de dienst. De dienst moet zoveel als maar mogelijk is ‘jullie’ dienst zijn.

Het kerkgebouw

Als lid van onze gemeente kun je de dienst houden in de Ontmoetingskerk. Je bent echter vrij om zelf een ander kerkgebouw te huren voor de dienst. Trouw je in een andere kerk dan die van de Protestantse Gemeente te Zevenaar, neem dan contact op met de verantwoordelijken ter plekke (kerkenraad/dominee of priester/parochie). Probeer de spelregels van de plaatselijke kerk te volgen.

Tarieven voor trouw & rouw