De Protestantse begraafplaats

De Protestantse begraafplaats is eigendom van de Protestantse Gemeente te Zevenaar. De begraafplaats is gelegen aan de Babberichseweg, even voorbij het Juvenaat en is omgeven door de landerijen van de in 2012 overleden jonker Van Nispen van Sevenaer. Op de begraafplaats zijn meer dan 650 graven. De begraafplaats is nog steeds in gebruik en jaarlijks vinden er enkele begrafenissen plaats.

De historie

De grond van de begraafplaats staat kadastraal bekend als Oud-Zevenaar, Sectie C nr. 361 en was 24 roeden 30 ellen groot en werd in 1879 als Hervormde begraafplaats ingericht. Op 4 oktober 1877, werd tot het aanleggen van een bijzondere begraafplaats besloten. De kerkenraad keurde een plan, met de totale kosten van fl. 700,– goed, nadat het aan de leden van de gemeente was voorgelegd. Voor het realiseren van de voorstellen werd een commissie benoemd, bestaande uit de heren Koch, Pliester en als voorzitter dominee H.J. Fijnebuik.

Bezwaar tegen de aanleg werd ook gemaakt. Op 9 januari 1878 schreef de heer R.A. van Nispen een brief, waarin hij verzocht de begraafplaats uit esthetisch oogpunt niet in de buurt van Huis Sevenaer aan te leggen, maar een gedeelte van de algemene begraafplaats te gaan aankopen. De kerkenraad bleef bij zijn besluit en ging tot aanbesteding over. Aan H. Polman, Gr. Geurts en H. Lentjes werd de aannemingssom van fl. 100,- betaald voor het graven van sloten rondom de begraafplaats en het waterpas ophogen van de begraafplaats. H. Ebbers plaatste een beukenhaag als afrastering.

De dochter van mevr. Schuurman en Berend van Gellekom uit Groessen werd in 1879 als eerste door doodgraver Jacobus Steegman op de nieuwe begraafplaats begraven.

Men vindt nu, op de Protestantse begraafplaats graven van bekende families: zoals van familie De Nerée tot Babberich en onder een rode beuk vier graven van de familie Methorst.

De bekende notaris Hazewinkel, die 104 jaar werd, ligt in het midden begraven in een drie-persoonsgraf. Links daarvan (langs het hoofdpad) ligt zijn schoonmoeder, links naast de notaris ligt zijn vrouw en het derde graf is leeg. Twee graven verder naar rechts is de dochter begraven. De familie Hazewinkel is ook bekend van de grote kerkbank in de Ontmoetingskerk te Zevenaar (na binnenkomst linkerzijde, derde kerkbank).

De gebroeders Van Bindsbergen uit Babberich, waarvan Jan van Bindsbergen jarenlang officier was bij de schutterij en het gilde van Sint Jan, liggen gedrieën naast elkaar.

Op deze lommerrijke begraafplaats is het graf van oud-burgemeester Koch getooid met een obelisk. Imponerend is het monumentale graf van de familie Pliester. “De rechtvaardige blijft in eeuwige gedachtenis”, luidt de tekst op de zuil. Daarboven een ornament in de vorm van een urn, omsloten door een cape.

Het graf van dominee Fijnebuik is in het jaar 2012 opnieuw gesteld. Deze laatste drie personen waren betrokken bij de oprichting van deze begraafplaats. Ook het graf van dominee Wartena en zijn vrouw vindt men hier.

Veel grafzerken van overledenen van Molukse afkomst zijn voorzien van teksten in hun moedertaal en soms voorzien van een foto. De verschillende zerken en ornamenten schetsen een prachtig tijdsbeeld over het omgaan met leven en dood.

De begraafplaats had vijf oorlogsgraven, waarvan vier personen zijn herbegraven op het Militair Ereveld Grebbeberg. De laatste persoon is enige jaren geleden herbegraven op het Nationaal Ereveld Loenen.

De begraafplaats beschikt sedert enige jaren ook over een urnenmuur waarin urnen kunnen worden bijgezet en is het mogelijk om as te verstrooien.

Het waterpomphuisje

In 2011 is om de waterpomp een deels open huisje gebouwd. Hierin bevinden zich: de waterpomp, enkele gieters, meerdere grafvazen, tuingereedschap, handdoek, doekjes enz. Het is de bedoeling dat deze spullen, na gebruik, weer worden teruggeplaatst. De waterpomp wordt in de winterperiode (vanwege vorstgevaar) afgesloten.

Het onderhoud

Het onderhoud van de begraafplaats wordt sinds een aantal jaren door een groepje vrijwilligers gedaan. Het onderhoud bestaat o.a. uit: het gras maaien, de beukenhaag scheren, het afgevallen blad wegblazen, verzamelen en afvoeren, kleine snoeiwerkzaamheden aan struiken en bomen en het bestrijden van onkruid op de grindpaden.

Het groot onderhoud wordt regelmatig door een hoveniersbedrijf gedaan

Het onderhoud van de graven zelf valt onder verantwoordelijkheid van de nabestaanden.

Op verzoek van nabestaanden kunnen letters en cijfers op de graven opnieuw worden ingeschilderd.

 

 tarieven begraafplaats  download tarievenlijst