Wij hebben als Groene Kerk de afgelopen weken de handen weer flink uit de mouwen gestoken. Op zaterdag 23 maart hebben we met een groepje vrijwilligers zwerfafval geraapt in het centrum van Zevenaar en op 13 april hebben we meegedaan aan de actie Schone Rivieren langs de IIssel.

Beide acties leverden weer de nodige volle zakken op. In het centrum raapten we zoals gewoonlijk weer honderden peuken van de straat en daarnaast valt het op dat er nog steeds blikjes en petflessen te vinden zijn, ook al leveren die tegenwoordig statiegeld op. Langs de oevers van de IJssel is meer grofvuil te vinden, zoals grote stukken touw, planken en zelfs een grote gieter. Heel bijzonder dit jaar was de vondst van flessenpost: een brief van enkele vrienden uit Duitsland die ze in de zomer van 2021 (!) verstuurd hebben.

Beide ochtenden is er weer hard gewerkt voor de goeie zaak, maar er is natuurlijk ook tijd voor een kopje koffie/thee en iets lekkers. In de stad in ons vertouwde Ons Huis en langs de rivier bij restaurant De Veerstal. Veel dank aan al diegenen die weer enthousiast hebben meegeholpen en waarschijnlijk tot in oktober!

Namens de werkgroep Groene Kerk, Irene Brinkman