ZWO-groep Zevenaar.

ZWO= Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Deze werkgroep is onderdeel van de Diaconie van de Protestantse Gemeente in Zevenaar en heeft dusdanig de ANBI-status. DE ZWO-groep zorgt voorlichting bij collectes en geeft 1 maal per 2 jaar een wervingsbrief uit die bij alle kerkleden wordt bezorgd.

Op dit moment werven we inkomsten voor het project: “Straatmeisjes in Ghana”. Dit doen we samen met 5 andere Protestantse ZWO-groepen en/of Diaconieën uit de Liemers. Ook steunen we jaarlijks nog enkele stichtingen die werkzaam zijn in het buitenland waar mensen uit onze regio werkzaam zijn zoals “Diani Childrens Village “ in Kenia en “Taca’s voor Dhaca” in Bangladesh.

Naast dit werk vragen we ook elk jaar aandacht voor de 40-dagenprojecten die Kerk in Actie aandraagt. Samen met enkele leden van de Willibrordus-parochie werken we mee aan de jaarlijkse Vredesviering. Het gaat om mensen, kerken, scholen en ziekenhuizen. Met uw hulp zorgen we voor studie, noodhulp, voedselzekerheid en zieken- en ouderenzorg in landen waar dit niet vanzelfsprekend is.

Een gift is welkom op rekening: NL27 RABO 0384 8089 48  t.n.v. Zending Prot. Gemeente Zevenaar.

Voor informatie : Johan Wikkerink- tel: 0316331660

 Voor meer informatie kunt u mailen naar: wikkerjger@hotmail.nl

 

I