De diaconie

De diaconie in onze kerk telt zes leden, drie vrouwen en drie mannen. Maar wat doen zij nou eigenlijk zoal? Diaconie komt van het Griekse woord voor dienaar en dat dienen kunt u breed zien. De diakenen zijn allemaal lid van de kerkenraad, met een officiële term heet dit ambtsdrager. Diakenen zijn binnen de kerkenraad de “doeners” maar ook bestuurder, samen met de predikant en de ouderlingen.

U kunt de diakenen op zondagochtend maar ook bij rouw-of trouwdiensten om de beurt rechts voor in de kerk zien zitten, waar ze de geluidsapparatuur bedienen, zorg dragen voor de collecte en in geval van overlijden het kruisje ophangen achter in de kerk. Ook is de diaken verantwoordelijk voor het gebedenboek, waarin u uw voorbeden kunt schrijven.

In het geval van Heilig avondmaal komt de voorbereiding ook voor rekening van de diakenen. Denkt u aan het klaarzetten van het brood en de wijn/druivensap en de predikant helpen bij de bediening van het avondmaal.

De diaconie schenkt speciale aandacht aan mensen die sociaal en financieel kwetsbaar zijn, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente. Zo worden er namens de diaconie acties ondernomen om geld of middelen in te zamelen voor goede doelen of individuele mensen die hulp nodig hebben. Een van de werkgroep leden beheert dit geld. Maar de hulp draait niet alleen om geld. Zo organiseert de diaconie bijv. een autotocht voor ouderen of werkt ze mee aan acties van Kerk in Actie zoals het schrijven van kaarten met Pasen aan gevangenen.

De diaconie in Zevenaar werkt sinds enkele jaren ook samen in Liemers verband en heeft een doorlopende actie op touw gezet voor straatmeisjes in Ghana. Kerkelijke werkgroepen die (deels) onder de diaconie vallen zijn de ZWO,

De Groene Kerk en een lid van de kerk die zich speciaal met mensenrechten en vluchtelingen bezig houdt.

Activiteiten Groene kerk voorjaar 2024

Activiteiten Groene kerk voorjaar 2024

    Wij hebben als Groene Kerk de afgelopen weken de handen weer flink uit de mouwen gestoken. Op zaterdag 23 maart hebben we met een groepje vrijwilligers zwerfafval geraapt in het centrum van Zevenaar en op 13 april hebben we meegedaan aan de actie Schone...

Gebrandschilderde ramen Ontmoetingskerk

Gebrandschilderde ramen Ontmoetingskerk

Beste leden en vrienden van de Protestantse Gemeente Zevenaar, Uit dankbaarheid voor het behoud van de ‘Ontmoetingskerk’ tijdens de tweede wereldoorlog zijn, kort na de bevrijding, twee gebrandschilderde ramen aangebracht. Tijdens een gesprek met ds. Leen den Besten...

Sparen voor het goede doel

Sparen voor het goede doel

Niet Weggooien!! Waarom weggooien wat nog van waarde is. Heb oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels en geboortekaartjes? Lever ze in bij de ZWO-groep. Er staat een mand in Ons Huis . Ook oud geld en buitenlands geld is welkom. De...

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Voel jij je onrustig in deze opgejaagde tijd vol drukte en herrie? Zoek jij naar rust en stilte? Stil worden is één van de eerste stappen bij het mediteren. Wat doet christelijke meditatie? Meditatie geeft een innerlijke rust en een betere balans tussen geest lichaam....