De diaconie

De diaconie in onze kerk telt zes leden, drie vrouwen en drie mannen. Maar wat doen zij nou eigenlijk zoal? Diaconie komt van het Griekse woord voor dienaar en dat dienen kunt u breed zien. De diakenen zijn allemaal lid van de kerkenraad, met een officiële term heet dit ambtsdrager. Diakenen zijn binnen de kerkenraad de “doeners” maar ook bestuurder, samen met de predikant en de ouderlingen.

U kunt de diakenen op zondagochtend maar ook bij rouw-of trouwdiensten om de beurt rechts voor in de kerk zien zitten, waar ze de geluidsapparatuur bedienen, zorg dragen voor de collecte en in geval van overlijden het kruisje ophangen achter in de kerk. Ook is de diaken verantwoordelijk voor het gebedenboek, waarin u uw voorbeden kunt schrijven.

In het geval van Heilig avondmaal komt de voorbereiding ook voor rekening van de diakenen. Denkt u aan het klaarzetten van het brood en de wijn/druivensap en de predikant helpen bij de bediening van het avondmaal.

De diaconie schenkt speciale aandacht aan mensen die sociaal en financieel kwetsbaar zijn, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente. Zo worden er namens de diaconie acties ondernomen om geld of middelen in te zamelen voor goede doelen of individuele mensen die hulp nodig hebben. Een van de werkgroep leden beheert dit geld. Maar de hulp draait niet alleen om geld. Zo organiseert de diaconie bijv. een autotocht voor ouderen of werkt ze mee aan acties van Kerk in Actie zoals het schrijven van kaarten met Pasen aan gevangenen.

De diaconie in Zevenaar werkt sinds enkele jaren ook samen in Liemers verband en heeft een doorlopende actie op touw gezet voor straatmeisjes in Ghana. Kerkelijke werkgroepen die (deels) onder de diaconie vallen zijn de ZWO,

De Groene Kerk en een lid van de kerk die zich speciaal met mensenrechten en vluchtelingen bezig houdt.

Pakjesbeurs Groene Kerk

Pakjesbeurs Groene Kerk

Pakjesbeurs Groene Kerk brengt ruim 350 Euro op De pakjesbeurs die we op vrijdagmiddag 17 november hebben gehouden heeft € 353,90 opgebracht voor de NME (natuur en milieu educatie) in Zevenaar. Het was een gezellige middag in Ons Huis met de verkoop van kerstpullen en...

Actie Schone Rivieren

Actie Schone Rivieren

Actie Schone rivieren Een elftal vrijwilligers uit onze kerk heeft op zaterdagochtend 14 oktober weer afval geraapt langs de oevers van de IJssel. Gewapend met prikkers en vuilniszakken zijn we in twee groepjes aan de slag gegaan. Wat vind je dan zoal? Nou, vooral...

Heart4U

Heart4U

Heart4U is een leuk, Liemers feestje voor alle leeftijden: kinderen, tieners voorop en vooruit, hun ouders en opa's en oma's mogen mee komen!! Elke maand een familie uitje. Thema 1 oktober: ONTWAPENING = VREDE? Iedereen kan iets voor vrede doen! De HEART4Uviering is:...

Duiven haken voor Pinksteren

Duiven haken voor Pinksteren

De dames van de haak club hebben hun best gedaan op de mooie witte duifjes. Want wist je dat de duif niet alleen een symbool is voor vrede, maar ook voor Pinksteren? Met Pinksteren worden we gevoed door de geestelijke wereld en gaan we op zoek naar een gezamenlijke...

Gebrandschilderde ramen Ontmoetingskerk

Gebrandschilderde ramen Ontmoetingskerk

Beste leden en vrienden van de Protestantse Gemeente Zevenaar, Uit dankbaarheid voor het behoud van de ‘Ontmoetingskerk’ tijdens de tweede wereldoorlog zijn, kort na de bevrijding, twee gebrandschilderde ramen aangebracht. Tijdens een gesprek met ds. Leen den Besten...

Sparen voor het goede doel

Sparen voor het goede doel

Niet Weggooien!! Waarom weggooien wat nog van waarde is. Heb oude mobieltjes, lege cartridges of oude ansichtkaarten en postzegels en geboortekaartjes? Lever ze in bij de ZWO-groep. Er staat een mand in Ons Huis . Ook oud geld en buitenlands geld is welkom. De...

Christelijke meditatie

Christelijke meditatie

Voel jij je onrustig in deze opgejaagde tijd vol drukte en herrie? Zoek jij naar rust en stilte? Stil worden is één van de eerste stappen bij het mediteren. Wat doet christelijke meditatie? Meditatie geeft een innerlijke rust en een betere balans tussen geest lichaam....