Vertrouwenspersonen

 

Sietse Visser

Vertrouwenspersoon Florie vd HoekMijn naam is Sietse Visser, geboren op 19 juli 1954 in het Groningse Spijk.

In 1986 ben ik afgestudeerd en als lid van de hervormde kerk in deze kerk dominee geworden.

Begonnen in Leek en omstreken, daarna naar Bergen op Zoom en Oud-Beijerland en in 1997 begonnen als gevangenis predikant. In 2020 ging ik met pensioen. In 2006 was ik ook pastoraal supervisor geworden, en supervisor van de opleiding voor contextueel pastoraat, een bijzondere pastorale benadering, die niet uitgaat van het individuele maar die kijkt naar mensen in hun belangrijke relaties en de relatie met het voorgeslacht, op zoek naar genezende bevrijding en rechtvaardigheid en dus een minder belaste toekomst voor allen.

In het gevangenispastoraat heb ik daar veel aan gehad. In 2018 werd ik tenslotte centraal vertrouwenspersoon voor de dienst justitiële inrichtingen en heb in die hoedanigheid het werk van vertrouwenspersoon in de praktijk kunnen leren.

Toen mij dus werd gevraagd of ik voor dit werk voor de gemeente Didam beschikbaar wilde zijn, was dit werk me al redelijk vertrouwd.  Ik hoop van harte dat Florie van de Hoek en ik in deze rol volstrekt overbodig zullen blijken te zijn, maar het is goed, als men bij iemand terecht kan, die kan luisteren en op gepaste wijze eventueel kan doorverwijzen, als dat nodig mocht zijn.

Ik ben getrouwd met Eva Ouwehand, geestelijk verzorger in de psychiatrie sedert 1988 en we hebben samen 2 kinderen, die uitgevlogen zijn.

U kunt bij bereiken via email: piscator00@outlook.com of telefoon: 06 36181393


Florie van de Hoek

Vertrouwenspersoon Sietse VisserMijn naam is Florie van de Hoek, ik werk als geestelijk verzorger o.a. bij Stichting Innoforte in Arnhem/Velp. Van 1996 tot en met 2008 was ik werkzaam als gemeentepredikant in Lemelerveld/Lemele en Westervoort. Maar vanaf heden ook beschikbaar als vertrouwenspersoon voor o.a. uw gemeente. In het verpleeghuis waar ik werk heb ik deze functie ook een aantal jaren vervuld en kan dus bogen op de nodige ervaring en scholing. Het vreemde van vertrouwenspersoon zijn is, dat je hoopt dat mensen je nooit nodig zullen hebben. Maar mocht u toch ooit in een situatie terecht komen van grensoverschrijdend gedrag voelt u zich dan vrij en van harte uitgenodigd om, of bij collega Sietse Visser of bij mij, aan de bel te trekken.

Wat mag u verwachten?
Een luisterend oor,  u kunt uw verhaal kwijt. En in dat gesprek proberen we helder te krijgen wat er aan de hand is en wat het voor u betekent…

Ik denk met u mee en:  wat kunt en wilt u verder?

Dat bepaalt u namelijk altijd zelf, u blijft de baas over uw eigen verhaal, situatie.

Alles wat gezegd wordt blijft onder ons, tenzij we besproken hebben om het naar buiten te brengen. (Of tenzij u mij iets vertelt waardoor ik in gewetensnood kom als ik er niets mee zou doen).

Wat u niet van mij kunt verwachten is dat ik het probleem voor u ga oplossen, of dat ik ga bemiddelen tussen u en degene waarmee het probleem speelt. (Daar kunnen we wel iemand anders voor benaderen). De taak van een vertrouwenspersoon is om naast u te blijven staan en  u te ondersteunen.

U kunt mij bereiken via email: florievandehoek@gmail.com of telefoon: 06 83004550