Vacatures ontmoetingskerk Mei 2023

 

2021-01 Contactpersonen Contacten onderhouden met enkele gemeenteleden in de wijk Lentemorgen 2

Meer informatie Peter Borren Tel: 06-40022492

 

2021-11 Wijkcoördinator Coördinatie van het werk van contactpersonen in wijk Stegeslag Oost

Meer informatie 06-40022492 Peter Borren

 

2022-02-01 De diaconie schenkt speciale aandacht aan mensen die sociaal en
financieel kwetsbaar zijn, zowel binnen als buiten de kerkelijke
gemeente. Zo collecteren de diakenen in de zondagse dienst om
geld in te zamelen voor goede doelen, zowel regionaal als
(inter)nationaal. Diakenen hebben tevens een taak bij het Heilig
Avondmaal. Als lid van de diaconie ben je ambtsdrager, lid van de
kerkenraad. Naast de maandelijkse kerkenraadsvergadering
vergaderen wij ook nog eens per maand afzonderlijk.

Meer informatie: diaconie@pgzevenaar.nl

 

22-10 Secretaris College van Kerkrentmeesters
Agenderen en notuleren maandelijkse vergaderingen,
ondersteunende administratieve taken t.b.v. begraafplaats en
achterliggende tuintjes

Meer Informatie Peter Stuurman  Tel: 06-57806748

 

2023-01 Contactpersoon Contacten onderhouden met enkele gemeenteleden in de wijk Centrum-West

Meer informatie Peter Borren Tel: 06-40022492

 

2023-02 Contactpersoon Contacten onderhouden met enkele gemeenteleden in de Wijk Zonnemaat-Noord

Meer informatie Peter Borren Tel: 06-40022492