Datum: 14 oktober 2023
Tijd: 10:00
Activiteiten | Groenekerk

Actie Schone Rivieren
Wij gaan als Groene Kerk op zaterdagochtend 14 oktober weer meedoen aan de actie Schone
Rivieren: zwerfafval prikken langs de uiterwaarden van de IJssel. Vorig jaar in oktober viel de
“oogst” wat tegen of zo u wilt mee, want hoe minder afval hoe beter natuurlijk. Maar in het
voorjaar is deze actie niet doorgegaan en we verwachten dat het opruimwerk nu wel weer de
moeite waard zal zijn.
Als u (weer) mee wilt doen, dan kunt u zich aanmelden bij een van de werkgroepleden van de
Groene Kerk.