De dames van de haak club hebben hun best gedaan op de mooie witte duifjes. Want wist je dat de duif niet alleen een symbool is voor vrede, maar ook voor Pinksteren? Met Pinksteren worden we gevoed door de geestelijke wereld en gaan we op zoek naar een gezamenlijke taal. Laten we woorden van vrede vinden en de vredesduif een plekje geven in onze harten.